Dane

 • Nazwa firmy:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELTAR" Sp. z o.o. w postępowaniu sanacyjnym
 • Siedziba firmy:
  ul. Sadowa 68,
  33-100 Tarnów
 • Oznaczenie sądu rejestrowego:
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
 • Numer w krajowym rejestrze sądowym (KRS):
  0000111819
 • Numer identyfikacji podatkowej:
  873-000-52-21
 • Wysokość kapitału zakładowego:
  731 600,00 zł