Opis

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eltar” Sp. z o. o. to nowoczesna firma budowlana z ugruntowaną pozycją na rynku południowej,wschodniej i środkowej Polski specjalizująca się w wykonywaniu wszelkiego rodzaju robót ogólnobudowlanych, elektroenergetycznych, budowy sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych, produkcji betonu towarowego i wyrobów betonowych.
Obecny wizerunek Przedsiębiorstwo budowało na podwalinach tarnowskiego budownictwa elektroenergetycznego i wodno - melioracyjnego, bazując na tradycji i profesjonalizmie wykonawstwa Zakładu Energetycznego oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Tarnowie.
Dzięki zleceniom w zakresie budowy linii energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, oświetlenia ulicznego i parkowego, masztów antenowych oraz produkcji i sprzedaży materiałów służących do budowy linii elektroenergetycznych, których głównymi kontrahentami były i są Zakłady Energetyczne w Tarnowie, Krakowie jak również prywatni inwestorzy Firma wypracowała silną pozycję wśród jednostek i instytucji działających w branży elektroenergetycznej.

Firma nasza opiera się na mocnych, stabilnych fundamentach tworzonych przez doświadczoną kadrę specjalistów Zakładu Energetycznego i Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Tarnowie z bogatym dorobkiem zawodowym cechującym się wysoką kwalifikacją, rzetelnością, terminowością i perfekcją wykonawstwa.
Kontynuując tą kilkudziesięcioletnią tradycję i bogate doświadczenie pionierów budownictwa elektroenergetycznego i wodno-melioracyjnego w 1992 roku grupa pracowników Zakładu Energetycznego tworzy spółkę o nazwie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eltar” Sp. z o. o. z siedzibą główną przy ul. Starodąbrowskiej 20 w Tarnowie. W 2005 roku spółka poszerza swoje szeregi przejmując Tarnowskie Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne obejmujące swym zasięgiem ówczesny cały powiat tarnowski, dąbrowski oraz część brzeskiego. Celem jego działalności było wykonywanie inwestycyjnych robót wodno-melioracyjnych: obwałowań i regulacji rzek Białej, Wisły, Dunajca, renowacji i budowy nowych rowów, sieci wodociągowych pierwszej przepompowni wody – prawy wał Wisły w Woli Rogowskiej (1968 r.) oraz robót w zakresie zagospodarowania pomelioracyjnych trwałych użytków zielonych - łąk i pastwisk.

W 1993 roku Firma zakupuje linię do produkcji masy betonowej, która szybko rozszerza swój profil działalności o sprzedaż gotowych wyrobów betonowych i specjalistyczne usługi transportowe. Obecnie produkcja odbywa się na czterech betoniarniach mieszczących się przy ulicy Sadowej (1993 r.) i Szklanej (2004 r.) w Tarnowie i przy ulicy Żabieńskiej (1996 r.) w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przy ulicy Partyzantów (2013 r.) w Bochni. Cykl produkcji odbywa się automatycznie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii komputerowych, a świadectwem jakości są najlepsze materiały i wewnętrzne kontrole.

Posiadanie własnego taboru nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu budowlanego oraz zaplecza produkcyjno – magazynowo – handlowego zapewnia niezależność, ciągłość oraz terminowość dostaw materiałów na budowę.

Podczas swojej ponad 20 letniej działalności i współpracy z najlepszymi Partnerami, gminami z województwa małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego, dolnośląskiego z należytą starannością wybudowaliśmy kilkaset kilometrów:

  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • sieci wodociągowej,
  • sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia,

kilkadziesiąt:

  • obiektów użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego,
  • stacji transformatorowych,
  • oczyszczalni ścieków

Wprowadzamy nowe technologie i inwestujemy w nowoczesny sprzęt. W dalszym ciągu poszerzamy swoją obecność na rynku. W ostatnim czasie kupiliśmy Zakład Wyrobów Betonowych w Bochni, gdzie do produkcji kręgów wykorzystujemy zaawansowaną linię technologiczną firmy Schlüsselbauer Technology GmbH&CoKG. Produkujemy także dennice monolityczne.

Obecnie wartość podpisanych kontraktów do realizacji przez naszą firmę wynosi 130 mln złotych.

Wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO, oraz otrzymane certyfikaty i wyróżnienia : „Gazele Biznesu”, „Przejrzysta Firma”, „Zielone Biuro” przyczyniły się do tego, iż Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eltar” Sp. z o. o. postrzegane jest na rynku, jako rzetelny, godny zaufania i działający profesjonalnie Partner, dla którego miarą sukcesu jest zadowolenie klienta.