Referencje budowlane

Zagospodarowanie skweru przy ul. Bóżnic - Tarnów

Zagospodarowanie skweru na Placu Ofiar Stalinizmu - Tarnów

Zagospodarowanie skweru Anieli i Józefa Piszów - Tarnów

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na placu przed budynkiem Administracji Zadkładów Azotowych przy ul. E. Kwiatkowskiego 8 - Tarnów

Przebudowa i rozbudowa stacji paliw - Tuchów

Remont akademika "Bratniak" - Kraków

Budowa sali gimnastycznej - Pogórska Wola

Budowa ośrodka zdrowia - Smarżowa