Energetyka i telekomunikacja

Energetyka i telekomunikacja jest dziedziną, w której możemy zaoferować Państwu solidne doświadczenie połączone z bogatą tradycją. Nasze pierwsze zlecenia i realizacje dotyczyły budowy linii energetycznych napowietrznych, kablowych oraz stacji transformatorowych.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eltar” Sp. z o. o. swoją historią związane jest z tradycją i doświadczeniem Zakładu Energetycznego. Przedsiębiorstwo budowało na podwalinach tarnowskiego budownictwa elektroenergetycznego i wodno – melioracyjnego. Firma wypracowała silną pozycję wśród jednostek i instytucji działających w branży elektroenergetycznej.

Nasz zakres działań w Energetyce i Telekomunikacji obejmuje:

  • Budowę oraz modernizacje linii napowietrznych i kablowych: nN, SN,
  • Budowę oraz modernizacje stacji transformatorowych,
  • Budowę linii światłowodowych i telekomunikacyjnych,
  • Budowę masztów antenowych,
  • Wykonanie wszelkiego rodzaju prac przyłączeniowych,
  • Budowę oświetlenia: ulicznego, parkowego, boisk,
  • Projektowanie,
  • Pomiary,
  • Konserwację ( okresowe przeglądy istniejących urządzeń energetycznych).