Recykling materiałów budowlanych

Kruszymy gruz betonowy, ceglany oraz kamienie.

Kruszarka EXTEC, model C10 może pracować w miejscu wytworzenia odpadu przeznaczonego do kruszenia, co pozwoli obniżyć koszty otrzymanego kruszywa o koszty transportu. Kruszarka posiada własne zasilanie, co czyni ją niezależną od zasilania sieciowego. Dzięki regulowanym szczękom istnieje możliwość otrzymania frakcji od 0 do 31,5; 63; 90; 120 mm. Kruszarka wyposażona jest w magnetyzer, służący do usuwania metalowych elementów z kruszywa. Materiał przeznaczony do kruszenia powinien mieć wymiary nie przekraczające 850 x 550 mm. Wydajność kruszarki wynosi od 25 do 35 t/godz., zależy od rodzaju kruszonego materiału oraz frakcji otrzymanego kruszywa. Zalecana minimalna ilość materiału do kruszenia to 500 t. Koszt wykonywania usługi jest uzgadniany z każdym klientem indywidualnie.

Ponadto przyjmujemy gruz do utylizacji w Tarnowie przy ul Szklanej 1. Po wykonaniu recyklingu materiałów budowlanych zapewniamy wystawienie karty przekazania odpadu.