Realizacje Budowlane - Zrealizowane

Inwestor:
Polan Polsko - Francuska sp. z o. o. j.v., ul. Św. Jana 5, 33-240 Żabno

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku hali obróbki wstępnej warzyw z chłodnią

 • Roboty ogólnobudowlane żelbetowe
 • Konstrukcje stalowe
 • Instalacje sanitarne i chłodnicze
 • Instalacje elektryczne
 • Kanalizacja deszczowa
 • Zagospodarowanie terenu

Termin realizacji: 2017 r

Inwestor:
MEGAEL Sp. z o. o., ul. Moscickiego 155, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku handlowo - magazynowego

 • Roboty konstrukcyjno - budowalane
 • Sieci i instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne

Termin realizacji: 2016 - 2017 r

Inwestor:
STALPRODUKT S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Remont Budynku Zarządu oraz Administracji dla Stalprodukt S.A.

 • Prace ogólnobudowlane
 • Prace remontowo - wykończeniowe

Termin realizacji: 2016 - 2017 r.

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Odrestaurowanie i konserwacja skweru Alicji i Jana Preiss przy ul. Kopernika w Tarnowie

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa - Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Traugutta 5A, 33-101 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Przebudowa stadionu piłkarskiego na stadion lekkoatletyczno - piłkarski oraz budowa trybuny widowni przy ul. Piłsudskiego 32 w Tarnowie

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane żelbetowe

Termin realizacji: 2016 - 2017 r.

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Renowacja pomników w Tarnowie

 • Pomnik Nieznanego Żołnierza
 • Pomnik Józefa Szujskiego
 • Pomnik Kazimierza Brodzińskiego

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, ul. Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Renowacja zabytkowego cmentarza żydowskiego w Rzepienniku Strzyżewskim

Termin realizacji: 2016 - 2017 r.

Inwestor:
Makro Cash and Carry Polska S.A., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w Centrum Zaopatrzenia Hurtowego "MAKRO" w Warszawie

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne

Termin realizacji: 2016 - 2017 r

Inwestor:
STALPRODUKT S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Budowa obiektów oczyszczania wody w postaci zbiorników na wode zmiękczoną wraz z fundamentami i tunelem energetycznym na terenie istniejacego zakładu Stalprodukt S.A.

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane
 • Instalacje technologiczne
 • Tunel energetyczny

Termin realizacji: 2016 r.

Inwestor:
Fundacja "Kromka Chleba", ul. Bandrowskiego 26, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa hospicjum stacjonalnego dla chorych na raka w Tarnowie

 • Roboty ogólnobudowlane
 • Prace wykończeniowe

Termin realizacji: 2016 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa - Wydział Infrastruktury Miejskiej w Tarnowie

Nazwa inwestycji:

Odrestaurowanie parkowej infrastruktury na terenie Parku Sanguszku w Tarnowie 

 • Remont alejek
 • Rekonstrukcja murów pałacowych 

Termin realizacji: 2016 r. 

Inwestor:
Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowie, ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami dwupoziomowymi przy ul. Sportowa - Prusa - Reja w Tarnowie

 • Roboty budowlane: stan "zerowy" i "surowy"
 • Roboty wykończeniowe zewnetrzne i wewnetrzne
 • Instalacje wewnetrzne
 • Uzbrojenie terenu
 • Zagospodarowanie terenu

Termin realizacji: 2015 - 2016 r.

 

Inwestor:
DREW-MAX s.c.,33-150 Wola Rzędzińska 487c

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego 

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane
 • Roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, ul. Rynek 3, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek 20, 21 i Kapitulna 9 oraz zmiana sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza na cele Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Etap II 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
Stalprodukt S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Budowa obiektów oczyszczalni ścieków na terenie Zakładów Produkcyjnych  w Bochni

 • Budowa klarownika oraz zbiornika retencyjnego na scieki wraz infrastrukturą techniczną 
 • Budowa fundamentów pod elektrownię wiatrową i zbiornik azotu

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Nazwa inwestycji:

Kontynuacja budowy autostrady A-4, Tarnów Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia

 • Roboty kubaturowe oraz drogowe na obiektach centrum zarządzania strategiczną siecią dróg krajowych obszaru południowo – wschodniej Polski Obwodu Utrzymania Autostrady

Termin realizacji: 2013 - 2015 r.

Inwestor:
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Nadbudowa i przebudowa budynku szpitalnego (Pawilon nr II) wraz z niezbędna infrastruktura techniczną

Termin realizacji : 2015 r.

Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego (Pawilon nr I) oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z niezbędna infrastruktura techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13

 • Roboty remontowe 
 • Roboty ziemne
 • Roboty konstrukcyjno - żelbetowe 
 • Zagospodarowanie terenu

Termin realizacji : 2015 r.

Inwestor:
Makro Cash and Carry Polska S.A., al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Przebudowa hali sprzedażowej MAKRO w Kielcach

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne 

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Przebudowa dróg wewnatrzakładowych i placów na terenie EC "Piaskówka"

 • Roboty nawierzchniowe betonowe 

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33 - 100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie w tym  przebudowa i rozbudowa zespołu kamienic Rynek i Kapitulna wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele Muzeum Okregowego w Tarnowie Etap I

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
"BDG" Sp. z o. o., ul. Krakowska 105, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Modernizacja stacji paliw przy ul. Lwowskiej w Tarnowie

 • Przebudowa budynku stacji z modernizacją instalacji wod-kan, gaz, c.o., wentylacji i klimatyzacji
 • Roboty nawierzchniowe: drogi, chodniki, place
 • Dostawa i montaż zbiorników paliwowych
 • Sieci zewnetrzne sanitarne i elektryczne

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Makro Cash and Carry Polska S.A., al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Przebudowa Centrum Zaopatrzenia Hurtowego "MAKRO" w Rzgowie

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne 

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Zagospodarowanie skweru przy ulicach: Topolowej, Jarzebinowej i białych Klonów w Tarnowie

 • Roboty nawierzchniowe brukarskie
 • Elementy malej architektury 
 • Zagospodarowanie terenów zielonych 

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Związek Międzygminny Gmin Żabno i Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra

Nazwa inwestycji:

"Budowa zapasowego zbiornika wody pitnej o pojemności 600 m3  w Łęgu Tarnowskim"

 • Wykonanie zbiornika w technologii żelbetowej
 • Technologiczne instalacje wewnetrzne i zewnetrzne 
 • Monitoring

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa Kompleksu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o Centrum Sportowo-Dydaktyczne – I etap w tym sala sportowa z widownią oraz aula konferencyjno – wykładową

 • Roboty ogólnobudowlane (roboty ziemnne, fundamenty, roboty murowe, konstrukcja dachu, posadzki)
 • Instalacje wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

Inwestor:
Grupa Azoty S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Nazwa inwestycji:

„Remont i umocnienie nawierzchni istniejących parkingów dla pojazdów osobowych zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty S.A. Tarnów-Mościce”

 • Roboty nawierzchniowe betonowe
 • Kanalizacja deszczowa 
 • Montaż systemu parkingowego

 

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96 B, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa szczelnego placu składowego pod transformatory wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą

 • Roboty nawierzchniowe betonowe
 • Kanalizacja deszczowa 
 • Montaż separatora z osadnikiem

Inwestor:
Fundacja „Kromka Chleba”, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 26

Nazwa inwestycji:

„Budowa budynku Hospicjum stacjonarnego dla chorych na raka w Tarnowie - VIA SPEI”

 • Budowa całkowitego stanu surowego otwartego budynku Hospicjum.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Nazwa inwestycji:

Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku Brzesko – Wierzchosławice

 • Budowa ekranów akustycznych na odcinku Brzesko – Wierzchosławice.

Termin realizacji: 2011 - 2013 r.

[gallery id="2"]

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Renowacja zabytkowych studni na Rynku w Tarnowie

 

 • Odrestaurowanie obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
GDDKiA Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

Nazwa inwestycji:

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie dwóch mostów w msc. Pogórska Wola

 

 • Roboty palowe i żelbetowe mostów.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne – WSCHÓD S.A., ul. Żeromskiego 75, 26 – 600 Radom

Nazwa inwestycji:

SE Rzeszów Remont budynku sprężarkowni R 750 kV wraz z ociepleniem

 • Modernizacja konstrukcji dachu,
 • Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko - Cerekiew (ul.Leśna) w Brzesku

 

 • Wykonanie ekranów akustycznych na słupach z panelami dźwiękochłonnymi i odbijającymi.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Stalprodukt S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Wykonanie fundamentów dla Wytwórni Azotu - Stalprodukt S.A. w Bochni

 

 • Wykonanie konstrukcji fundamentów.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

Nazwa inwestycji:

Budowa Obwodnicy Wojnicza - zadanie I - część północna

 

 • Wykonanie ekranów przeciwhałasowych.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96 B

Nazwa inwestycji:

Modernizacja budynku Dyspozycji Ruchu SN i nN w Tarnowie

 

 • Przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku,
 • Przebudowa instalacji sanitarnych,
 • Przebudowa instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych,
 • Montaż masztu antenowego.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
Zakłady Azotowe Tarnów - Mościce, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na placu przed budynkiem Administracji Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach

 

 • Roboty nawierzchniowe brukarskie,
 • Elementy małej architektury,
 • Roboty elektryczne – oświetlenie zewnętrzne placu,
 • Zagospodarowanie terenów zielonych.

Termin realizacji: 2012 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków

Nazwa inwestycji:

Odbudowa drogi - Wał prawy i lewy w Borzęcinie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj"

 

 • Wykonanie i montaż żelbetowych barierach ochronnych.

Termin realizacji: 2012 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą powiatową nr 1355 K oraz budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie w ramach z

 

 • Budowa kompleksowej żelbetowej komory przepompowni przewałowej.

Termin realizacji: 2012 r.

Inwestor:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 20-21

Nazwa inwestycji:

Nadbudowa, przebudowa, rozbudowa wraz z rewaloryzacją oraz zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Rynek 3 w Tarnowie z przeznaczeniem na cele admi

 

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty konserwatorskie,
 • Przebudowa instalacji wod – kan, c. o.,
 • Przebudowa instalacji elektrycznej,
 • Wykonanie wentylacji, klimatyzacji i monitoringu budynku.

Termin realizacji: 2011 - 2012 r.

Inwestor:
Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Remont parkingu przy Budynku Dyrekcji Zakładów Azotowych Tarnów - Mościce

 

 • Roboty nawierzchniowe brukarskie.

Termin realizacji: 2012 r.

Inwestor:
DREW-MAX S. C., 33-150 Wola Rzędzińska 487c

Nazwa inwestycji:

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem magazynowym i socjalno - biurowym w m. Wola Rzędzińska

 

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty nawierzchniowe brukarskie,
 • Instalacje sanitarne,
 • Instalacje elektryczne.

Termin realizacji: 2011 - 2012 r.

Inwestor:
„POLAN” POLSKO-FRANCUSKA Sp. z o. o., 33-240 Żabno, ul. Św. Jana 5

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa zakładu "POLAN" Sp. z o. o. o magazyn warzyw i owoców w Żabnie

 

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty nawierzchniowe brukarskie,
 • Instalacje elektryczne,
 • Kanalizacja opadowa i technologiczna.

Termin realizacji: 2011 - 2012 r.

Inwestor:
Gmina Bolesław, 33-220 Bolesław 68

Nazwa inwestycji:

Budowa budynku wielofunkcyjnego z przeznaczeniem na przedszkole, bibliotekę i świetlicę wiejską

 

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie, przyłącza wod-kan, gazu, elektryczne,
 • Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne elektryczne.

Termin realizacji: 2010 - 2012 r.

Inwestor:
Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1

Nazwa inwestycji:

„Renowacja Kościoła p.w. Świętego Ducha”

 • Roboty konserwatorskie wątku ceglanego, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, cokołu kościoła z piaskowca i granitu, wykonanie posadzki z marmuru.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

„Przebudowa nawierzchni rynku i Placu Grunwaldzkiego wraz z infrastrukturą techniczną w Żabnie w ramach Rewitalizacji centrum Żabna”

 • Roboty nawierzchniowe brukarskie oraz elementy małej architektury,
 • Budowa kanalizacji opadowej,
 • Przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej,
 • Budowa sieci kablowych NN i oświetlenia terenu.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

„Zagospodarowanie skweru na Placu Ofiar Stalinizmu w Tarnowie”
„Zagospodarowanie skweru przy ul. Bóżnic w Tarnowie”
„Zagospodarowanie skweru A. i J. Piszów w Tarnowie”

 • Roboty nawierzchniowe brukarskie oraz elementy małej architektury,
 • Budowa linii kablowej oświetlenia,
 • Zagospodarowanie zieleni.

Termin realizacji: 2010 r.

Inwestor:
Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15

Nazwa inwestycji:

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie o sale gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą”

 • Roboty budowlane (roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, konstrukcja dachu, posadzki) oraz wykończeniowe,
 • Zagospodarowanie terenu (parkingi, chodniki, kanalizacja sanitarna, deszczowa, oświetlenie terenu),
 • Wyposażenie sali gimnastycznej,
 • Instalacje wod-kan, c. o., wewnętrzne elektryczne, wentylacja i klimatyzacja, kotłownia gazowa, teletechnika.

Termin realizacji: 2009 - 2010 r.

Inwestor:
Urząd Miejski w Wadowicach, 34-100 Wadowice, plac Jana Pawła II 23

Nazwa inwestycji:

„Budowa sali sportowej z przebudową boisk oraz stołówki przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Wadowicach”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki o sztucznej nawierzchni, bieżnie,
 • Zagospodarowanie terenu: drogi dojazdowe, place, parking i chodniki z kostki brukowej,
 • Oświetlenie zewnętrzne obiektu,
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Termin realizacji: 2009 - 2010 r.

Inwestor:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Nazwa inwestycji:

„Przebudowa budynku Domu Akademickiego BRATNIAK Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy ul. Jabłonowskich 10-12”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje wod-kan, c. o., gazu,
 • Instalacja elektryczna, teletechniczna, wentylacja i klimatyzacja.

Termin realizacji: 2009 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Starodąbrowska 20

Nazwa inwestycji:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w poziomie parteru”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje elektryczne, wod-kan, kanalizacja sanitarna, c. o.,
 • Zagospodarowanie terenu : nawierzchnie, przyłącza wod-kan, gazu, elektryczne,
 • Parking podziemny.

Termin realizacji: 2009 r.

Inwestor:
„BDG” Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 105

Nazwa inwestycji:

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Paliw BDG w Ropczycach”

Termin realizacji: 2010 r.

„Budowa Stacji Paliw BDG w Tuchowie”

Termin realizacji: 2008 - 2009 r.

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Paliw BDG w Żabnie”

Termin realizacji: 2008 r.

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacja wod-kan, elektryczna, wentylacja, klimatyzacja,
 • Roboty nawierzchniowe brukarskie,
 • Dostawa i montaż zbiorników paliwa i gazu LPG.

Inwestor:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 20-21

Nazwa inwestycji:

„Remont i adaptacja Spichlerza przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie na cele edukacyjne”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty konserwatorskie,
 • Przebudowa instalacji elektrycznych.

Termin realizacji: 2010 r.

„Renowacja Dworu w Dołędze – skansen dworski„

 • Roboty remontowo – budowlane,
 • Rekonstrukcja drewnianego dachu gontowego.

Termin realizacji: 2010 r.

„Rewaloryzacja i modernizacja siedziby Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Ratusz”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty konserwatorskie i archeologiczne,
 • Przebudowa instalacji elektrycznej, c. o., wod–kan,
 • Wykonanie instalacji przeciwpożarowej, antywłamaniowej, wentylacji, klimatyzacji oraz monitoringu telewizyjnego.

Termin realizacji: 2007 - 2010 r.

Inwestor:
Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, 33-306 Nowy Sącz, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5

Nazwa inwestycji:

„Budowa lądowiska i hangaru dla śmigłowców SG w Nowym Sączu”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty nawierzchniowe lądowiska, drogi, place,
 • Zagospodarowanie terenu i zieleni,
 • Instalacje i sieci sanitarne, klimatyzacja, oświetlenie elektroenergetyczne, teletechnika.

Termin realizacji: 2007 - 2009 r.

Inwestor:
STALPRODUKT S.A., 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 69

Nazwa inwestycji:

„Budowa hali produkcyjno–handlowej Wydziału Profili Giętych P-4 w Tarnowie wraz z infrastrukturą”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne, teletechnika,
 • Instalacje sanitarne.

Termin realizacji: 2007 - 2008 r.

Inwestor:
Gmina Szczucin, 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3

Nazwa inwestycji:

„Budowa parkingu wraz z odwodnieniem w miejscowości Szczucin”

 • Roboty nawierzchniowe brukarskie,
 • Kanalizacja deszczowa.

Termin realizacji: 2007 r.

Inwestor:
Gmina Pilzno, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6

Nazwa inwestycji:

„Budowa Gimnazjum w Pilźnie (etap II – budowa sali gimnastycznej)”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje elektryczne, wod-kan, kanalizacja sanitarna, c. o.,
 • Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie, przyłącza wod-kan, gazu, elektryczne.

Termin realizacji: 2007 r.

Inwestor:
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 25-561 Kielce, ul. Witosa 86

Nazwa inwestycji:

„Budowa budynku magazynu przeciwpowodziowego z częścią socjalno–bytową wraz z drogą przywałową w m. Kępa Chwałowska”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje elektryczne,
 • Zagospodarowanie terenu,
 • Instalacje wod-kan, wentylacji.

Termin realizacji: 2006 - 2007 r.

Inwestor:
Gmina Brzostek, 39-230 Brzostek, ul. Rynek 1

Nazwa inwestycji:

„Budowa Ośrodka Zdrowia w Smarżowej”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje wod-kan, gazowe, elektryczne, c. o..

Termin realizacji: 2006 r.

Inwestor:
Wójt Gminy Skrzyszów, 33-156 Skrzyszów

Nazwa inwestycji:

„Budowa sali gimnastycznej z przewiązką w Pogórskiej Woli”

 • Roboty budowlane (roboty ziemne, fundamenty, roboty murowe, konstrukcja dachu) oraz wykończeniowe,
 • Nawierzchnie z kostki brukowej,
 • Wyposażenie sali gimnastycznej,
 • Instalacja elektryczna, wod-kan, c. o., gazowa, wentylacja, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Termin realizacji: 2005 - 2006 r.

Inwestor:
GDDKiA, Oddział w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Legionów 20

Nazwa inwestycji:

„Budowa oraz podwyższenie ekranów akustycznych dla istniejącej obwodnicy miasta Pilzna”

 • Wykonanie ekranów akustycznych typu Zielona Ściana.

Termin realizacji: 2010 r.

Inwestor:
ENION – GRUPA TAURON, Oddział w Krakowie, ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków

Nazwa inwestycji:

„Budowa Posterunku Energetycznego w Dobczycach”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje wod-kan, gazowe, elektryczne, c. o..

Termin realizacji: 2004 - 2006 r.

Inwestor:
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 24

Nazwa inwestycji:

„Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Aleja Jana Pawła II - strona wschodnia”

 • Wykonanie ekranów akustycznych z wypełnieniem z szkła akrylowego oraz płytek trocinozrębkowych.

Termin realizacji: 2006 r.

„Budowa ekranów akustycznych przy ul. Aleja Jana Pawła II w Tarnowie – oś. Zielone – IV etap realizacji”

Termin realizacji: 2005 r.

„Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Aleja Jana Pawła II w Tarnowie”

Termin realizacji: 2004 r.

Inwestor:
Gmina Dębno, 32-852 Dębno

Nazwa inwestycji:

„Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną i przewiązką oraz boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sufczynie”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Instalacje wod-kan, gazowe, elektryczne, c. o..

Termin realizacji: 2003 r.

Inwestor:
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego „Wia–Lan” D. Langer, A. Wiatr Spółka jawna, 33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9

Nazwa inwestycji:

„Budowa salonu sprzedaży maszyn rolniczych wraz z halami magazynowo–serwisowymi oraz częścią socjalno–administracyjną”

 • Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • Roboty nawierzchniowe dróg i placów,
 • Sieci i instalacje sanitarne.

Termin realizacji: 2001 - 2002 r.