Realizacje Budowlane - Realizowane

Inwestor:
Stalprodukt S.A., ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Budowa osłony do magazynowania odwodnionego osadu ściekowego na Wydziale Energetycznym i Ochrony Środowiska Stalprodukt S.A. w Bochni

 • Budowa osłony magazynowej wraz z konstrukcją stalową i pokryciem blachą
 • Wykonanie stanowiska najazdowego
 • Wykonanie osadnika
 • Wykonanie dróg i placów
 • Wykonanie kanalizacji technologicznej
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Modernizacja linii kolejowej  E30/C-E Kraków - Rzeszów

Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Biadoliny - Tarnów

 • Roboty żelbetowe
 • Zbrojenie

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa ekranów dźwiękochłonnych - GPZ Dunajcowa

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Rynek 20-21, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie

 • Renowacja ogrodzenia cmentarza
 • Wykonanie alejek cmentarza
 • Renowacja Tehary i dostosowanie do potrzeb wystawowych
 • Renowacja pomnika autorstwa Dawida Beckera
 • Renowacja nagrobków/macew
 • Wykonanie elementów małej infrastruktury
 • Oświetlenie alejek

Termin realizacji: 2017 - 2018 r.

Inwestor:
"Market - Bit", ul. Zbylitowskich 91, 33-113 Zgłobice

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa budynku handlowego przy ul. Romanowicza w Tarnowie

 • Roboty ziemne i fundamenty
 • Ściany  murowane zewnętrzne
 • Roboty ogólnobudowlane żelbetowe

Termin realizacji: 2017 r.

Inwestor:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o., ul.Solskiego 13, 32-800 Brzesko

Nazwa inwestycji:

Budowa dwukomorowego osadnika pokoagulacyjnego wraz z instalacjami technologicznymi i elektrycznymi w Łukanowicach, Gmina Wojnicz 

 • Roboty konstrukcyjno - budowlane
 • Instalacje technologiczne
 • Instalacje elektryczne

Termin realizacji: 2017 r