Realizacje Sanitarne - Zrealizowane

Inwestor:
Gmina Kleczew, Pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Złotkowa, Dobromysli i Nieborzyna wraz z przepompowniami i rurociagiem tłocznym do Bodzisławia Kośc

 • Sieć kanalizacji sanitarnej -  9 km
 • Przyłącza kanalizacyjne - 148 szt.

Termin realizacji: 2015 -2017 r.

Inwestor:
Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów - Etap III

 • Sieć wodociagowa - 0,5 km
 • Hydrofornia, zbiornik wyrównawczy
 • Sieć kanalizacji sanitarnej - 1,2 km
 • Sieć kanalizacji deszczowej
 • Budowa dróg 

Termin realizacji: 2016 - 2017 r

Inwestor:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji opadowej w rejonie ulic Wiśniowej, Poziomkowej, Czereśniowej i Harasymowicza - etap I

 • Budowa kanalizacji opadowej

Termin realizacji: 2016 r

Inwestor:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Remont ul. Goldhammera wraz z miejscami parkingowymi

 • Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej

Termin realizacji: 2016 r

Inwestor:
Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa sieci kanalizacji opadowej w rejonie osiedla Św. Jana - Murowianka

 • Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji opadowej wraz z pompownią wód opadowych

Termin realizacji: 2015 r

Inwestor:
Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Nazwa inwestycji:

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulic Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej

 • Sieć kanalizacji sanitarnej - 4,4 km
 • Przyłącza kanalizacji sanitarnej - 2,2 km
 • Sieć kanalizacji deszczowej - 3,5 km

Termin realizacji: 2015 r.

Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul.Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

Nazwa inwestycji:

Kontrakt 15 Zakres 6 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki.

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej - 3,5 km
 • Budowa sieci wodociagowej - 3,5 km

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Gmina Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska

Nazwa inwestycji:

"Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chlewiska"

Termin realizacji: 2014 -2015 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

Nazwa inwestycji:

„Kontrakt W9 i W10 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Olkusz oraz gminy Klucze dla projektu pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I"”

 • Kontrakt W9 Zadanie I-12 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej na Osiedlu Pomorzany w Olkuszu, 
  Kontrakt W10 - Zadanie II-1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Kluczach.

Termin realizacji: 2013 - 2015 r.

Inwestor:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów

Nazwa inwestycji:

"Zaprojektowanie i wykonanie Kontraktu pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Biała Niżna - etap II"

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Wodociąg Marecki Spółka z o. o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zadanie 2

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej o łacznej długości 4,8 km
 • Budowa przydomowych pompowni ścieków 
 • Budowa sieciowej pompowni scieków  

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Nazwa inwestycji:

"Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Gliwicach - Etap II - Ostropa"

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nazwa inwestycji:

"Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów w miejscowościach Bodzechów, Gozdźielin, Denkówek - część I"

 "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego Gminy Bodzechów w miejscowościach Chmielów, Świrna, Jędrzejowice  - część III"

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Wodociąg Marecki Spółka z o. o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - Zadanie 3

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej o łacznej długości 7,5 km
 • Budowa monitoringu sieci kanalizacji podcisnieniowej 
 • Rozbudowa pompowni próżniowo - tłocznej 

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław

Nazwa inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Małobądzu części Ujkowa Nowego i Krzykawy w Gminie Bolesław”

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 3 km
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie dróg

Termin realizacji: 2014 - 2015 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

Nazwa inwestycji:

„Kontrakt W8 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Klucze dla projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I"”

 • Zadanie II-1: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Jurajska, Nowa, Hardego, Studzienna, Olkuska, Bogucińska, Poległych, Kościelna, Dworska w Kluczach.

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

„Kontrakt W6 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Bukowno oraz gminy Bolesław dla projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I"

 • Zadanie III-2: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Bukownie – Centrum (faza 2) ulice: Leśna Wsch., Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa, Grabowa, Olchowa.

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

„Kontrakt W6 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Bukowno oraz gminy Bolesław dla projektu "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I"

 • Zadanie IV-2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Podlipiu – gmina Bolesław.

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

 

Inwestor:
Gmina Liszki, 32-060 Liszki 230

Nazwa inwestycji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mników, gmina Liszki”

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami - 21 km
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie dróg

Termin realizacji: 2011 - 2014 r.

Inwestor:
Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nazwa inwestycji:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II”

 • Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Świrna,
  Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów w miejscowości Chmielów - 18 km
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie dróg

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

Inwestor:
Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Nazwa inwestycji:

"Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Sudół"

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej - 6 km
 • Budowa przepompownia sieciowych 

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

"Przebudowa stawu w Parku Piaskówka - etap II"

 • Budowa doprowadzalnika i odprowadzalnika wody 
 • Roboty ziemne
 • Roboty rozbiórkowo - odtworzeniowe 

Termin realizacji: 2014 r.

Inwestor:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Nazwa inwestycji:

„Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji kieleckiej”

 • Wykonanie projektów podłączeń grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji wymaganych Prawem Budowlanym na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie podłączeń, 
  Budowa podłączeń grawitacyjnych i ciśnieniowych budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - 357 podłączęń.

Termin realizacji: 2013 - 2014 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2

Nazwa inwestycji:

Kontrakt IX - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami - 35 km
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie dróg.

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

Inwestor:
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Nazwa inwestycji:

Ochrona wód zbiornika wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie – etap I zadanie 2

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 32 km
 • Budowa przepompowni sieciowych i przydomowych - 64 szt.
 • Doposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków, 
 • Przekroczenie dróg metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego.
 • Odtworzenie nawierzchni

Termin realizacji: 2012 - 2014 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz

Nazwa inwestycji:

Kontrakt W5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Olkusz 

 • Zadanie I-10: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej /Osiedle Piaski/ w ulicach: Ołowiana, Kopalniana, Harcerska, Skarbnika, Szybikowa, Kantego, Gwarecka, Hutnicza, Piaskowa, Kolorowa, Sławkowska. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kruszcowej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 3,8 km
Przebudowa sieci wodociagowej - 3,8 km
Budowa przepompowni sieciowych
Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym 

 

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów

Nazwa inwestycji:

Kontrakt XVII - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciężkowice – Etap II

 • Budowa żelbetowego zbiornika wyrównawczego, 
 • Budowa hydroforni, 
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią, 
 • Przekroczenie dróg metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów

Nazwa inwestycji:

Kontrakt XVII – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Ciężkowice

Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kąśna Dolna, Kipszna, Bogoniowice i Ciężkowice – Gm. Ciężkowice oraz Polichty Gmina Gromnik oraz budowa hydroforni wraz z przyłączem energetycznym w miejscowości Kąśna Dolna – Gmina Ciężkowice, 
Zadanie 2: Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciężkowicach dla zaopatrzenia miejscowości Bogoniowice, Tursko i Ciężkowice – osiedle "Dąbrowa" oraz Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bogoniowicach dla osiedla "Bugaj" i wsi Tursko.

 • Budowa sieci wodociagiwej wraz z przyłączami - 27 km
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 4,6 km
 • Budowa kompletnej przepompowni ścieków "Tursko"

Termin realizacji: 2011 - 2013 r.

Inwestor:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Arynów, Królewiec, Wólka Mińska, Gm. Mińsk Mazowiecki

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko – Cerekiew (ul. Leśna) w Brzesku

 • Przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowa sieci wodociągowej,
 • Przebudowa gazociągu.

Termin realizacji: 2013 r.

Inwestor:
Gmina Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabno, miejscowości Łęg Tarnowski, Ilkowice

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 54,6 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych,
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym.

Termin realizacji: 2011 - 2013 r.

Inwestor:
Tarnowskie Wodociągi sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej Dn 315 z przewodami do monitoringu z m. Tarnowiec do miasta Tarnów

 • Budowa sieci kanalizacyjnej z monitoringiem ok. 1,8 km.

Termin realizacji: 2012 - 2013 r.

Inwestor:
Gmina Polanka Wielka, 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka – etap I część 1

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2011 - 2012 r.

Inwestor:
Gmina Morawica, 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębska Wola, Chałupki, Obice Pastwiska, Drochów Górny, Drochów Dolny i Obice wieś

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami łączącymi sieć główną z kanalizacja wewnętrzną ok. 36 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2010 - 2012 r.

Inwestor:
Gmina Żabno, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabno

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 26 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych,
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym.

Termin realizacji: 2011 - 2012 r.

Inwestor:
Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o., ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko

Nazwa inwestycji:

Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku - Kontrakt V - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzesko – etap II

Zadanie I - Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku os. Szczepanowskiego etap II i etap III

Zadanie III - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzesko – Jasień wzdłuż ul. Kościuszki i w m. Jasień ul. Klonowa i Klonowa Boczna

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7,6 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych,
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym.

Termin realizacji: 2011 - 2012 r.

Inwestor:
Gmina Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12

Nazwa inwestycji:

Kanalizacja Gminy Oświęcim etap Broszkowice – Babice – Brzezinka część III

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych,
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym.

Termin realizacji: 2010 - 2012 r.

Inwestor:
Gmina Radków, 29-135 Radków

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków w m. Kossów, Kwilina

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 11 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych,
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Inwestor:
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 31-153 Kraków, ul. Szlak 73

Nazwa inwestycji:

Usuwanie szkód powodziowych na Potoku Łapczyckim w m. Łapczyca, gm. Bochnia

 • Roboty demontażowe istniejącego wodociągu i kanalizacji,
 • Roboty montażowe rurociągów tłocznych, przepompowni,
 • Budowa przepustów i bulwarów z koszy siatkowo – kamiennych,
 • Odtworzenie nawierzchni drogowej.

Termin realizacji: 2011 r.

Inwestor:
Gmina Olesno, 33-210 Olesno

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Ćwików, Olesno i Dąbrówki Breńskie

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 16 km,
 • Budowa stacji podciśnieniowej z pełnym wyposażeniem i automatyką,
 • Odbudowa dróg.

Termin realizacji: 2010 - 2011 r.

Inwestor:
Urząd Gminy w Pysznicy, 37-403 Pysznica, ul. Wolności 277

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach

 • Rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków (Qd max = 1278 m3/d),
 • Roboty montażowe z rozruchem technologicznym,
 • Roboty nawierzchniowe: drogi, place, chodniki.

Termin realizacji: 2010 r.

Inwestor:
Gmina Morawica, 26-026 Morawica, ul. Kielecka 38

Nazwa inwestycji:

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Morawica

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ok. 25 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2009 - 2010 r.

Inwestor:
Urząd Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 19

Nazwa inwestycji:

Budowa zbiorników na wodę czystą na SUW w Wietrzychowicach

 • Budowa zbiorników żelbetowych,
 • Technologiczne instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Termin realizacji: 2009 r.

Inwestor:
Gmina Strawczyn, 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kuźniaki – Zad. A i Ruda Strawczyńska – Zad B

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 30 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych i przydomowych,
 • Odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym,
 • Przewierty.

Termin realizacji: 2008 - 2010 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Monowice w Oświęcimiu

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2008 - 2009 r.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starachowice, gm. Mirzec gm. Wąchock

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 12 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych i przydomowych,
 • Przewierty.

Termin realizacji: 2008 - 2009 r.

Inwestor:
Wójt Gminy Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice

Nazwa inwestycji:

Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji w Miechowicach Wielkich i Wietrzychowicach

 • Budowa budynku oczyszczalni ścieków (Q = 500 m3/d) z pełnym montażem i wyposażeniem oraz instalacjami technologicznymi,
 • Roboty nawierzchniowe: drogi dojazdowe oraz place wewnętrzne,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 24 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2007 - 2008 r.

Inwestor:
Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul. Jagiełły 1

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łęgu Tarnowskim część II etap I

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych i przydomowych,
 • Przewierty.

Termin realizacji: 2006 - 2007 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Remont rowu od Strzelnicy w Tarnowie

 • Zabezpieczenie skarp i umocnienie koryta elementami żelbetowymi,
 • Wykonanie przepustów.

Termin realizacji: 2008 r.

Przebudowa rowu przy Alei Piaskowej w Tarnowie

 • Zabezpieczenie skarp i umocnienie koryta elementami żelbetowymi,
 • Wykonanie przepustów,
 • Zabezpieczenie rzeki Żabnicy w miejscu wylotu przy Alei Piaskowej.

Termin realizacji: 2006 r.

Inwestor:
Gmina Krasocin, 29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin – etap I

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4 km.

Termin realizacji: 2006 r.

Inwestor:
Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Rzędzińskiej

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 7,7 km.

Termin realizacji: 2006 r.

Inwestor:
Gmina Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8

Nazwa inwestycji:

Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu – etap I – Zadanie nr 2 w skład, którego wchodziło: budowa przepompowni wody w miejscowości Gorysławice oraz sieci przesyłowej wodociągowej w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Sielec i Skorocice z ujęciem wody w Jurkowie

 • Budowa sieci wodociągowej ok. 2,5 km,
 • Budowa przepompowni z zbiornikami wyrównawczymi.

Termin realizacji: 2006 r.

Inwestor:
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów

Nazwa inwestycji:

Budowa IV sektora składowiska odpadów komunalnych przy ul. Cmentarnej w Tarnowie

 • Ukształtowanie, uszczelnienie i odwodnienie sektora składowiska,
 • Budowa rowów melioracyjnych oraz zbiornika odcieków,
 • Zagospodarowanie terenu.

Termin realizacji: 2005 r.

Inwestor:
Urząd Gminy w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzków

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 10,5 km,
 • Przewierty.

Termin realizacji: 2005 r.

Inwestor:
Wójt Gminy, 39-304 Czermin

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przepompowniami na terenie Gminy Czermin

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 19,6 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2004 - 2005 r.

Inwestor:
Gmina Szczucin, 33-230 Szczucin, ul. Wolności 3

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w m. Szczucin – etap II

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 5 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2004 r.

Inwestor:
Urząd Gminy , 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7

Nazwa inwestycji:

Budowa Oczyszczalni Ścieków z kanalizacją sanitarną w miejscowości Lisia Góra

 • Budowa budynku oczyszczalni ścieków (Q = 355 m3/d) z pełnym montażem i wyposażeniem oraz instalacjami technologicznymi,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 12 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2003 r.

Inwestor:
Gmina Radłów, 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7

Nazwa inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Radłów

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ok. 25 km,
 • Budowa przepompowni sieciowych.

Termin realizacji: 2001 - 2004 r.