18 czerwca 2024

Jak dobrać suwnice w zależności od potrzeb

Suwnice są dźwignicami bardzo chętnie wykorzystywanymi w różnorodnych gałęziach przemysłu. Ich podstawowym i zarazem głównym zadaniem jest zapewnienie możliwie jak najbezpieczniejszego transportu ładunków. Urządzenia suwnicowe pracują w ruchu przerywanym, podnosząc i opuszczając rozmaite ładunki oraz przenosząc je w docelowe miejsce. Jak najlepiej dobrać suwnicę w zależności od potrzeb? Odpowiedź na to zasadnicze pytanie znaleźć można w poniższej publikacji. Zapraszamy do lektury!

Rodzaj suwnicy dopasowany do potrzeb

Ogromny wybór nowoczesnych urządzeń suwnicowych słynących z najwyższego z możliwych poziomów wydajności i niezawodności pracy znaleźć można w ofercie dobrego producenta suwnic – firmy Demag. Warto jednak wiedzieć, że wybór dźwignic obecnie dostępny na rynku jest wyjątkowo szeroki, a wielość rozwiązań technicznych dostosowana być może nawet do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników.

Należy też wiedzieć, że suwnice podzielić można ze względu na różnorodne kryteria. Najistotniejszymi z nich pozostają podział ze względu na konstrukcję, rodzaj napędu czy sposób sterowania. Warto jednak również dodać, że ogromne znaczenie dla użytkowników ma również podział dźwignic ze względu na przeznaczenie. Tutaj należy wyróżnić suwnice ogólnego przeznaczenia, jak również dźwignice specjalistyczne, skonstruowane z myślą o tym, by optymalnie realizować konkretne procesy technologiczne zaplanowane tym właśnie urządzeniom.

Jakiego rodzaju suwnice specjalistyczne znaleźć można ocenie na rynku? O tym w dalszej części naszego wpisu.

Zastosowanie dźwignic specjalistycznych

Suwnice procesowe, których szeroki wybór znaleźć można w ofercie dobrego ich producenta, to dźwignice dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Urządzenia tego typu zostały skonstruowane z myślą o tym, by jak najlepiej sprostać nawet największym i najbardziej specyficznym wymaganiom nierzadko skomplikowanych procesów przemysłowych.

Tym, co wyróżnia tego rodzaju dźwignice, będzie najwyższy z możliwych poziom wydajności, bezpieczeństwa zastosowanych tam instalacji przemysłowych, jak również możliwie wysoki stopień dyspozycyjności. Tym samym spośród suwnic procesowych można wyróżnić takie dedykowane rozwiązania technologiczne, jak te stworzone np. z myślą o zastosowaniu w przemyśle papierniczym, transporcie materiałów sypkich czy w produkcji i obróbce stali lub nawet w przemyśle lotniczym.

Ostateczny wybór dźwignicy przez użytkownika zależeć będzie przede wszystkim od tego, jakie główne zadanie stoi przed tego typu suwnicą. Klienci korzystający z bogatej oferty urządzeń suwnicowych dostępnych na rynku wybierać mogą spośród takich dźwignic, jak:

  • lejnicze (służące do transportu płynnych metali i żużlu),
  • wsadowe (umożliwiają przenoszenie płynnego metalu),
  • czerpakowe (pozwalają na transport materiałów sypkich),
  • kleszczowe (ułatwiają transport elementów wielkogabarytowych),
  • magnesowe (wykorzystywane w transporcie metali i stopów metali za pomocą chwytaka elektromagnetycznego),
  • kuziennicze (odpowiadają za transport elementów obróbki plastycznej),
  • suwnice striperowe (umożliwiają transport wlewnic z wlewkami oraz wyciskanie wlewków z wlewnic).

Jak więc widać, wybór nowoczesnych urządzeń dźwignicowych jest obecnie naprawdę bardzo szeroki i zróżnicowany. Do tego warto dodać, że na rynku znaleźć można także bardzo popularne suwnice bramowe, suwnice pomostowe oraz dźwignice wyposażone w różnorodne elementy dodatkowe. Tu mowa głównie o suwnicach z wciągarkami oraz suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, jak również o suwnicach z wciągnikiem linowym.

Przy tak dużej dostępności różnorodnych urządzeń dźwignicowych jedno jest pewne – każdy użytkownik będzie mógł znaleźć suwnicę najlepiej dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb, nawet tych wyjątkowo specyficznych czy niestandardowych. Warto też podkreślić, że szukając niezawodnych i maksymalnie wydajnych dźwignic zawsze warto skorzystać z oferty dostępnej u najlepszych producentów z branży. Ten wybór zawsze będzie pewnym wyborem!