18 czerwca 2024

Jakie kontenery śmieciowe są niezbędne w prawidłowej gospodarce odpadami?

Prawidłowo dobrane dobrej jakości kontenery na śmieci są niezwykle ważnym elementem gospodarowania odpadami. Jeśli pojemniki na odpady nie będą dobrze spełniały swoich zadań, składowanie odpadów nie tylko może okazać się kłopotliwe, ale i kosztowne. Kontenery na śmieci, które są nieszczelne, zbyt małe, nie posiadają odpowiednich atestów lub nie spełniają wymogów selektywnej zbiórki odpadów, prędzej niż później trzeba będzie wymienić, a to zupełnie niepotrzebny wydatek. W jakie kontenery śmieciowe należy wyposażyć firmę, by nie narazić się na niepożądane trudności, straty i prawidłowo segregować odpady?

Kontenery na śmieci, a segregacja odpadów dla recyklingu

Kontenery śmieciowe i pojemniki na odpady zgodnie z obowiązującym prawem powinny być przystosowane do segregowania odpadów, czyli zbierania poszczególnych ich rodzajów w oddzielnych pojemnikach, aby mogły one zachować swoją przydatność w recyklingu. Odpady powinny być zatem zbierane w odpowiednio oznaczonych koszach, które będą ułatwiały rozpoznanie rodzaju składowanych w nich śmieci, a jednocześnie zapewniały tym odpadom właściwą ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, np. przed wiatrem czy opadami. Co równie ważne, kontenery na śmieci powinny w 100% chronić także otoczenie przed negatywnym oddziaływaniem gromadzonych w nich śmieci, a szczególnie troskliwego zabezpieczenia wymagają zwłaszcza odpady niebezpieczne. Pojemniki na odpady niebezpieczne, ale i zwykłe kosze na śmieci powinny być więc szczelne, odporne na właściwości magazynowanych w nich odpadów, a także niewrażliwe na czynniki zewnętrzne, solidne i trwałe. Kosze i kontenery na odpady nie będą też należycie spełniały swoich zadań, jeśli ich gabaryt nie będzie prawidłowo dobrany do potrzeb danej firmy. Problemem w praktycznym zarządzaniu odpadami mogą zresztą okazać się nie tylko zbyt małe czy źle ulokowane kontenery śmieciowe, ale i te niefunkcjonalne, które sprawiają kłopot przy opróżnianiu, czyszczeniu, konserwacji, a potem w czasie transportu odpadów. Warto także wiedzieć, że na rynku dostępne są kontenery na odpady o specjalnym przeznaczeniu i dodatkowych funkcjonalnościach, np. kosze zmniejszające objętość składowanych w nich odpadów (prasokontenery itp.), których zastosowanie ma duże znaczenie dla oszczędności miejsca w zakładzie, logistyki i minimalizowania opłat za odbiór odpadów. Kontenery na śmieci muszą ponadto spełniać wszelkie wymogi stawiane przez aktualnie obowiązujące przepisy, co potwierdzają właściwe atesty (m.in. PN-EN-840, EN 13071), normy dotyczące odpadów niebezpiecznych (DIN) i certyfikacje.

Skąd zdobyć dobrej jakości certyfikowane kontenery śmieciowe?

Poszukiwanie odpowiednich pojemników na odpady może być trudne i czasochłonne, ponieważ wymaga znajomości przepisów i przynajmniej minimum fachowej wiedzy o właściwościach wytwarzanych przez firmę odpadów czy metodach recyklingu. Z tego powodu najprostszą metodą zdobycia odpowiednich pojemników do segregacji odpadów jest nawiązanie współpracy z profesjonalną firmą zajmującą się zarządzaniem odpadami i ich recyklingiem. Od lat w tej materii z sukcesami działa w Polsce firma Stena Recycling, która projektuje i wdraża kompleksowe zindywidualizowane rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach z różnych branż, a także wyposaża polskie firmy w certyfikowane kontenery śmieciowe najwyższej jakości. Zalet współpracy z usługodawcą o takim doświadczeniu, możliwościach i standardzie obsługi, jakie wyróżniają firmę Stena Recycling, jest mnóstwo. Pracownikom Stena Recycling można bowiem zlecić nie tylko dobór odpowiednich dla firmy koszy i kontenerów na odpady, ale też odbiór i transport odpadów, ich utylizację, a nawet szkolenie pracowników. Firma ta oferuje ponadto usługi doradztwa środowiskowego, można zatem skorzystać z pomocy jej ekspertów również przy formalnych zadaniach związanych z zarządzaniem odpadami, np. z zakresu ewidencjonowania odpadów czy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń środowiskowych.