18 czerwca 2024

Kilka istotnych uwag usprawniających prawidłowe formowanie wtryskowe

Jak wiadomo, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych jest złożonym procesem, ponieważ na powodzenie formowania wpływa bardzo wiele ważnych czynników.
Możemy zacząć od rodzaju maszyny, jej podzespołów i stanu ich zużycia, konstrukcji formy wtryskowej i utrzymania jej w dobrym stanie, stosowanych surowców ze szczególnym uwzględnieniem regenerowanych oraz regulacji parametrów maszyny i formy.
Wszystkie te rzeczy razem wzięte wpływają ostatecznie na pomyślność pracy, a wraz z nią na sukces finansowy. W rzeczywistości ten aspekt, który być może niektórzy technicy pomijają, jest tak samo ważny jak jakość i technika produkcji.

Rysy na ścianach produktów

Są to również tzw. linie przepływu, które obejmują smugi, plamy i różne kolory, które mogą być spowodowane profilem chłodzenia i drogą, jaką tworzywo pokonuje, aby dotrzeć do formy wtryskowej.
Istnieje wiele sposobów na pokonanie tego problemu, a w tym zwiększenie prędkości wtrysku w celu lepszego wypełnienia wnęki lub złagodzenie pewnych kątów formy, przez które przepływa strumień.

Małe wgłębienia na powierzchniach produktów

Małe wgłębienia lub wypukłości tworzą się zwykle na ściankach wyrobów, zwłaszcza w miejscach, gdzie grubość wyrobu jest większa lub gdzie przepływ jest niewielki.
W takich przypadkach zaleca się obniżenie temperatury formy wtryskowej, zwiększenie ciśnienia wtrysku i czasu formowania, aby poprawić utwardzanie i chłodzenie. Jeśli to możliwe, w celu poprawy chłodzenia zaleca się zmniejszenie grubości ścianki, jeśli geometria części na to pozwala.

Ubytki

Jeśli wcześniej mówiliśmy o małych wgłębieniach lub małych wypukłościach, które można znaleźć na powierzchniach wyrobu, tutaj możemy mówić o prawdziwych ubytkach charakteryzujących się niepełnym wykończeniem ścianki wyrobu.
Istnieje kilka przyczyn, z powodu których powstają te puste przestrzenie. Ich źródłem są zwykle pęcherze powietrza utrudniające prawidłowy przepływ mieszanki w formie wtryskowej, których przyczyn można szukać w nadmiernej obecności gazu wewnątrz, powstałego np. w wyniku degradacji polimeru w ślimaku maszyny, który nie jest prawidłowo odpowietrzony.
Może się to łatwo zdarzyć, jeśli stosowane są polimery złożone, takie jak PP/PE, a zależność między temperaturą wytłaczania a składem materiału nie jest brana pod uwagę.
Inną przyczyną może być nadmierna lepkość użytego surowca, którą można skorygować poprzez odpowiedni dobór płynności produktu.
W formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych utrzymanie prawidłowego ustawienia formy podczas wtrysku może również pomóc w ograniczeniu tych problemów.

Rozwarstwienie powierzchni

Może się zdarzyć, że ścianki obrabianego produktu mają małe warstwy, które mogą się łuszczyć. Może to być spowodowane między innymi takimi czynnikami, jak nadmierna wilgoć lub zastosowanie regranulatów tworzyw sztucznych, w których występują polimery o różnym stopniu topnienia.
Zawsze zaleca się, zwłaszcza w przypadku stosowania regranulatów, suszenie ich w silosach przed włożeniem do maszyny. Ponadto, prawidłowy wybór granulatu z recyklingu zależy od znajomości DSC (Analiza termiczna polimerów metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej) stosowanych polimerów, ponieważ im większy procent polimerów o różnych stopniach topnienia, tym większa możliwość powstania naprężeń termicznych w surowcu.
Kolejną wskazówką jest zwiększenie temperatury formy wtryskowej.

Linie spoiw

W pobliżu linii zgrzewu mogą wystąpić niedoskonałości estetyczne spowodowane różnymi kierunkami ruchu płynnego tworzywa. Po pierwsze, prawidłowe zamknięcie formy pozwala nie tylko na dobre działanie polimeru wewnątrz, ale również na lepsze wykończenie produktów.
Ponadto, prawidłowy dobór płynności produktu i tonażu maszyny w zależności od produktu końcowego, który ma być wyprodukowany, umożliwia prawidłową produkcję bez obciążania ani formowania, ani polimeru z korzyścią dla jakości wypraski.

Projektowanie i budowa linii technologicznych