18 czerwca 2024

Projektowanie i budowa linii technologicznych

Linie technologiczne mają wiele specyficznych cech i są niezwykle wymagające w projektowaniu. Poza uzyskaniem ich wydajności i zyskowności produkcji podczas ich tworzenia trzeba wykazać się ogromną wiedzą techniczną, znajomością technologii. Muszą one ponadto spełniać wszelkie normy przeciwpożarowe, sanitarne i wszystkie inne, które się ich będą tyczyć. Pogodzenie tych szczególnych założeń w ich projektowaniu nie jest więc łatwym zadaniem. Wymaga wielu lat kształcenia w kierunkach inżynieryjnych, precyzyjności i dokładności. Tutaj żaden centymetr nie może zostać bez prawidłowej opieki, bez przemyślenia możliwości jego zagospodarowania.

W warunkach produkcyjnych linie technologiczne muszą spełniać swoje najważniejsze zadania. Wydajność i szybkość produkcji na każdej z wykorzystywanych maszyn powinna być dokładnie mierzalna, przez co możliwe będzie zmierzenie opłacalności produkcji na danej linii produkcyjnej. Choć produkcja odbywa się w ogromnej ilości fabryk na całym świecie, to w wielu z nich wykorzystywane są specjalistyczne narzędzia i maszyny produkcyjne stworzone wyłącznie dla danej technologii produkcji lub nawet wyłącznie dla danej fabryki. Dlatego przy tworzeniu linii technologicznych konieczna jest znajomość opracowanych i możliwych do wykonania technik produkcji, które być może zdolnie wykorzystane nadadzą się właśnie w tym jednym przypadku.

Aby linia technologiczna właściwie spełniała swoje zadania, nie powinno na niej być systematycznych, cyklicznych przestojów spowodowanych np. zbyt dużą ilością zadań dla jednego z wykonawców i mniejszą dla innych. Projektując linie, musimy więc zważać na łatwość przyswojenia wiedzy na danym stanowisku pracy oraz czas jej wykonywania, po to, by każdemu z wykonawców dać mniej więcej tyle samo czasu na spełnienie swojego zadania. Po to, by nie musieli kształcić się tygodniami do wykonania swojego zadania na linii technologicznej.

Pamiętając, że linie technologiczne bywają różne, że na niektórych wymagana jest ludzka praca, a inne działają automatycznie, musimy mieć także świadomość, które z zadań mogą być wykonywane przez maszyny i zautomatyzowane, a do których niezbędne jest zatrudnienie specjalisty. Dlatego podczas budowy linii technologicznych ważnym aspektem jest również i umiejętne wykorzystanie automatyki, maszynerii, nowych technologii. Technologii, które usprawniają pracę, przyspieszają jej wykonywanie, są w stanie zagwarantować jakość produktu, jednocześnie poprawiając wyniki finansowe całej linii produkcyjnej. Takie, które ewentualnie zastąpią człowieka lub stworzą dla niego nowe stanowisko pracy.

Kilka istotnych uwag usprawniających prawidłowe formowanie wtryskowe

Linie technologiczne wymagają wysokich umiejętności projektowania plus znajomości oprogramowania komputerowego, na którym powstają ich rysunki techniczne. Rysunki tworzone przez specjalistów, pod okiem i przez inżynierów, którzy posiadają umiejętność przekazania swojej wiedzy i przelania jej na kartę papieru. I do programu komputerowego, wykorzystywanego w danej branży czy firmie.