18 czerwca 2024

Branże o największym potencjale wzrostu w 2022 r.

Oczekuje się, że w przyszłości sektory o największym wzroście będą miały dwie branże. Branże te obejmują reklamę cyfrową i sztuczną inteligencję.

Forbes oszacował, że reklama cyfrowa wzrośnie o 17% w latach 2017-2022. Oczekuje się, że sztuczna inteligencja i tożsama tematyka będzie na poziomie 32% w tym samym okresie.

Aby organizacje odniosły sukces, ważne jest, aby miały jasną wizję swojej strategii i celów dotyczących sposobu, w jaki chcą prowadzić swoją działalność w przyszłości. Ta wizja może obejmować wszystko, począwszy od konkretnej usługi lub produktu, którymi chcą, aby ich klienci/klienci zainteresowali się, po indywidualny sektor lub branżę, w której chcą, aby ich firma się wyróżniała.

5 branż o największym potencjale wzrostu w 2022 r. to:

1. Opieka zdrowotna

2. Podróże i turystyka

3. Technologia informacyjna

4. Usługi finansowe

5. Rolnictwo i produkcja żywności

Jakie są najlepsze branże, które mają największy potencjał wzrostu?

Branże, które mają największy potencjał wzrostu, to te, w których technologię można wprowadzić szybciej i która może zaowocować znaczącą zmianą. Przykłady przemysłu o wysokim wzroście obejmują:

-Asystenci AI

-Blockchain

-Automatyzacja Procesów

-Digital Adtech

Internet Rzeczy i rolnictwo

Internet rzeczy (IoT) to sieć urządzeń, które mogą bezprzewodowo łączyć się z Internetem, umożliwiając im wysyłanie i odbieranie danych. Odnosi się do sieci fizycznych obiektów osadzonych w elektronice, oprogramowaniu, czujnikach, siłownikach i łączności, która umożliwia tym obiektom łączenie się i wymianę danych.

Branża IoT zwiększyła ilość generowanych danych, popychając firmy w kierunku automatyzacji. Niektóre firmy były w stanie wdrożyć sztuczną inteligencję również do swoich procesów, zatrudniając autorów AI, którzy mają talent do pisania o automatyzacji.

Rolnictwo to jedna z branż, która wykorzystuje technologie IoT, takie jak inteligentny sprzęt rolniczy i drony, do wdrażania w swoich procesach.

Przemysł motoryzacyjny i biznes w zdrowiu

Przemysł motoryzacyjny jest ogromnym graczem w branży ochrony zdrowia. Produkty i usługi motoryzacyjne są najczęstszą formą opieki zdrowotnej.

Przemysł motoryzacyjny jest ważnym graczem w dziedzinie ochrony zdrowia, a jego produkty i usługi są najczęstszą formą opieki zdrowotnej. Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie ta relacja przynosi korzyści obu branżom, ale stwarza również ważne wyzwania dla każdej ze stron.

5 najlepszych branż z perspektywą długoterminowego zdrowego wzrostu

5 największych branż pod względem długoterminowego zdrowego wzrostu to przemysł farmaceutyczny, przemysł urządzeń medycznych, przemysł odzieży i akcesoriów, przemysł spożywczy i napojów oraz przemysł budowlany.

Badania pokazują, że w ciągu pięciu lat przewiduje się, że branże te będą rosły w tempie 8,9% w ujęciu rocznym. Oczekuje się, że będzie to napędzane przez demografię rynkową, a także reformy opieki zdrowotnej.

Raporty podkreślają również, że oczekiwania wobec tych branż były w ostatnich latach w większości pozytywne i rosły w szybszym tempie niż inne tradycyjne sektory, takie jak produkcja.

Transformacje gospodarki: fordyzm i postfordyzm, era postindustrialna.