15 lipca 2024

Różnice między rybołówstwem przemysłowym a nieprzemysłowym

Różnice między rybołówstwem przemysłowym a nieprzemysłowym

Niewątpliwie przeciwstawną formą do praktyk połowów przemysłowych jest rybołówstwo rzemieślnicze, ponieważ metody, materiały i filozofie obu tych rodzajów rybołówstwa różnią się od siebie w całej rozciągłości. Tradycyjna forma połowów jest o wiele bardziej powszechne w obszarach i krajach słabo rozwiniętych, gdzie działalność ta nie została jeszcze uprzemysłowiona i małe łodzie wypływają na ryby, aby przynieść do domu połów dnia jako sposób utrzymania, a nadwyżka do obrotu na skalę nieskończenie niższą niż uprzemysłowione rybołówstwo robi.

Najbardziej znaczące różnice:

Obszar przemysłowy zatrudnia pół miliona pracowników, podczas gdy praca rzemieślnicza wymaga prawie 12 milionów pracowników.

Prawie 30 mln ton ryb rocznie to jest to, co osiąga się przemysłowo, rybołówstwo rzemieślnicze nie osiąga 25 mln ton.
Połowy rzemieślnicze są bardziej efektywne ekonomicznie, ponieważ koszt pracy waha się w granicach 250$ – 2500$, podczas gdy połowy komercyjne wymagają wyższych kosztów w granicach 30.000$ – 300.000$.

Wpływ rybołówstwa tradycyjnego na środowisko naturalne jest znacznie mniejszy, ponieważ pod względem kosztów paliwa mieści się w przedziale 1-3 mln ton, podczas gdy uprzemysłowiona forma rybołówstwa wymaga do 19 mln ton paliwa.

Innym ciekawym faktem jest to, że szacuje się, że w rybołówstwie przemysłowym ponad 40 milionów ton ryb jest wyrzucanych każdego roku.